|| கவிதமிழன் பக்கத்திற்கு வருகை தந்தமைக்கு நன்றி!

05 June, 2014

சும்மா ஒரு தகவலுக்காக...

நீங்கள் இப்போது உங்கள் தோட்டத்தில் அமர்ந்து கொண்டு, ஒரு மலரைப் 
பார்த்தபடி அமைதியாக நின்றுகொண்டிருக்கலாம். ஒரு மோனநிலை 
போல. சமீபத்தில் அனைவரின் வாயிலும் வறுத்தெடுக்கப்படும் ‚
ஜென்நிலை‘ போல என்றும் சொல்லலாம். மொத்தத்தில் அசையாமல் 
அப்படியே நிற்கிறீர்கள்.
ஆனால், நீங்கள் அசையாமல் நிற்கிறீர்களா?
பூமி, தன்னைத்தானே சுற்றுவதால் அதனுடன் சேர்ந்து, அது சுற்றும் வேகமான 1600 கிமீ/மணி வேகத்தில் நீங்களும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதாவது அமைதியாக அசையாமல் நிற்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனாலும் கற்பனை பண்ண முடியாத வேகத்தில் இயங்குகிறீர்கள். இது மட்டும்தான் உங்கள் வேகம் என்று நினைத்தால், அதுதான் இல்லை.
பூமியானது சூரியனை 107000 கிமீ/மணி வேகத்தில் சுற்றுகிறது. நீங்களும் 1600 கிமீ/மணி வேகத்தில் பூமியுடன் ஓடிக்கொண்டு, மேலும் 107000 கிமீ/மணி வேகத்தில் சூரியனைச் சுற்றவும் ஓடுகிறீர்கள். இத்துடன் நின்றுவிடுவதில்லை உங்கள் ஓட்டம். சூரியனுடன் பூமியும், நீங்களும் சேர்ந்து பால்வெளிமண்டலத்தில் 792000 கிமீ/மணி வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். இன்னும் முடியவில்லை உங்கள் வேகம். பால்வெளிமண்டலத்துடன் மொத்தமாகச் சேர்ந்து நீங்கள் 2.1மில்லியன் கிமீ/மணி வேகத்தில் அருகிலிருக்கும் காலக்ஸியின் சார்பாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்.
மொத்தத்தில், 1600+107000+792000+2100000 கிமீ/மணி வேகத்தில் ஒவ்வொரு கணத்திலும் நீங்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனாலும் தோட்டத்தில் பூக்களை ரசித்தபடி ஒரு 'ஜென்நிலை'யில் இருப்பதாக எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்.
எல்லாமே ஐன்ஸ்டைனின் சார்புக் கொள்கையின் விளைவுகளே!

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...