|| கவிதமிழன் பக்கத்திற்கு வருகை தந்தமைக்கு நன்றி!

18 February, 2017

govtam@nic.in rajbhavantamilnadu@gmail.com

இந்த இரண்டு mail id க்குமே mail அனுப்புங்க...
TO : rajbhavantamilnadu@gmail.com
CC : govtam@nic.in
Subject : Requesting to conduct Re-election or Secrete Ballot
Dear Governor General Mr. Vidyasagar Rao,
This is to bring to your notice that I am very much worried on the way the polling has been conducted today in legislative assembly.
Though it has been requested many times by Mr.Stalin, The plea has been rejected by the honorable speaker Mr. Danapal.
We request you to urgently look into this issue and conduct a re-poll for the sake to save Tamilnadu from Corrupted Mannargudi mafias.
We also urge Central government to dissolve the government and give people the another chance.
Since the case regards to Live Telecast of legislative assembly meeting in front of honorable Supreme court , I request you to pressure Central government to finish the case soon and help Tamilnadu people the freedom to know what is happening in Legislative assembly.
Thanks and looking forward to your reply.
Jai Hind
Thank you,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...