|| கவிதமிழன் பக்கத்திற்கு வருகை தந்தமைக்கு நன்றி!

13 February, 2012

இதே நாள்...


  • உலக காதலர் தினம்
  •  ஐ.பி.எம்., நிறுவனம் அமைக்கப்பட்டது(1924)
  •  ஈ.என்.ஐ.ஏ.சி., என்ற முதல் தலைமுறை கணினி அறிமுகமானது(1946)
  •  103வது தனிமமான லோரென்சியம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது(1961)
  •  ஆஸ்திரேலிய பவுண்டிற்கு பதிலாக ஆஸ்திரேலிய டாலர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது(1966)

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...