|| கவிதமிழன் பக்கத்திற்கு வருகை தந்தமைக்கு நன்றி!

09 July, 2012

சாவதற்கு முன் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டேயாக வேண்டிய உணவு!


ஹப்பிங்டன் போஸ்ட் இதழ்.நடத்திய கருத்துக் கணிப்பின் மூலம் தோசைக்கு இந்த கெளரவம்  பல்வேறு நாடுகளுக்கும் சுற்றுலா சென்ற அனுபவம் படைத்த ஒருவர் இந்த உணவு வகைகளைத் தொகுத்துள்ளார்.இந்தப் பட்டியலில் தென்னிந்தியாவின் புகழ் பெற்ற மசாலா தோசை தவிர, சீனாவின் பீகிங் டக், அமெரிக்காவின் பிபிக்யூ ரிப்ஸ், ஜப்பானின் டெபன்யாகி ஆகியவையும் இடம் பெற்றுள்ளன.
மசாலா தோசை குறித்து அந்த எழுத்தாளர் கூறுகையில், அரிசி மற்றும் மசாலாவால் ஆன இந்த தோசை மிகவும் சுவையானதாக இருக்கிறது. நசித்த உருளைக் கிழங்கையும், வெங்காயத்தையும் இந்த தோசைக்குள் புதைத்து சுருட்டி கொடுக்கிறார்கள். கூடவே அருமையான சட்னியும் தருகிறார்கள். மிக மிக அருமையான உணவு இது. கண்டிப்பாக ஒருவர் தனது ஆயுட்காலத்திற்குள் இதைச் சாப்பிட்டாக வேண்டும், அவ்வளவு ருசியான உணவு இது என்று வாயில் எச்சில் ஒழுக எழுதியுள்ளார்.
10 Must-Tries Around the Globe

10 Foods Around The World To Try Before You Die 

India: Masala dosa
If one subcontinental meal could persuade a committed carnivore to order vegetarian, my vote would go to a masala dosa in South India. The plate-covering, paper-thin pancake is made from rice and lentils, cooked to lacy perfection on a hot griddle. What creates the flavor is a spiced concoction of mashed cooked potatoes and fried onions, served with a liberal dose of garlicky 
NO :2 Japan: Teppanyaki
If you like a little theater and audience participation with your food, don't miss the experience of dining at a teppanyaki restaurant inJapan. With much flame-fuelled drama, sometimes accompanied by juggling of utensils and flipping of ingredients, the skilled chefs grill your steak right in front of you, via a sizzling-hot gas-powered griddle. 
NO :3 USA: BBQ ribs
If there's one US cuisine that has aficionados frothing at the mouth, it's the holy grail of smoked pork ribs: the BBQ. Kansas City, Memphis and St. Louis are US BBQ capitals, not forgetting Texas, the Carolinas ... hell, it seems everyone has their favorite local variety. 
NO :4 USA: BBQ ribs  If there's one US cuisine that has aficionados frothing at the mouth, it's the holy grail of smoked pork ribs: the BBQ. Kansas City, Memphis and St. Louis are US BBQ capitals, not forgetting Texas, the Carolinas ... hell, it seems everyone has their favorite local variety. 

NO : 5 Australia and New Zealand: Pavlova Fiercely competitive Australia and New Zealandvie for ownership of this iconic dessert. Currently the odds are on a hotel in Wellington, New Zealand as having invented this heavenly melange of meringue and cream.  The dish is named for the Russian ballerina Anna Pavlova, and indeed the meltingly soft light-as-air meringue does bring to mind the fluffy tulle of a ballet tutu. A classic pavlova is topped with lashings of whipped cream daubed with passionfruit, strawberries and kiwi fruit.

NO :6 Italy: Zucchini flowers Everyone who's eaten Tuscany's fiore di zucca, or deep-fried zucchini flowers, says they're to die for, so it makes sense to add them to our list. The tender yellow zucchini flowers are stuffed with a delicious filling, maybe herbed ricotta or mozzarella, then dipped into a simple tempura-like batter and sizzled in olive oil. The result is a melt-in-the mouth, sweetly crisp sensation that must beeaten immediately. 

NO :7 Thailand: Som tam (green papaya salad) To savour Thailand's four essential flavours - sour, salt, sweet and chilli - in one dish, load up a bowl of som tam and prepare for sensory overload. The base ingredient of shredded unripened papaya is combined with any or all of the following: palm sugar, garlic, lime juice, fish sauce, tamarind juice, dried shrimp and, quite often, seafood, tomatoes, carrot, beans and peanuts. Simply add the ingredients to a mortar and start pounding. A northern Thai dish from the Isan region, som tam is typically served with grilled chicken and sticky rice. If you're making the dish at home and can't source a green papaya at your local supermarket, you can substitute unripe mangoes, apples or cucumbers for a similar, but not as authentic, result. 

NO :8 Greece: Moussaka he national casserole in Greece is a certain must-try dish, and these days there aren't many of us who haven't succumbed to this melting concoction. The Greek answer to the Italian lasagne, the dish is made by smothering layers of ingredients in a cheese béchamel sauce, and baking until creamily melted and golden. Along with ground beef or lamb, the major ingredient in a traditional moussaka is eggplant; regional varieties might use other vegetables following this method, such as artichokes and potatoes. The salted and browned slices of eggplant are layered with meat stewed with onions, garlic, tomatoes and spices. Wherever you live, the resulting cheesy casserole is a heart-warming dish to serve in winter. 

NO :9 Malaysia: Seafood curry laksaMalaysia's  ing of soups is a spicy, tangy, coconut-creamy soup packed full of noodles, seafood, fish sticks, puffed tofu, vegetables, a hard-boiled egg, coriander and chilli sambal. The Chinese-Malay dish is a classic of Peranakan cuisine, merging elements from Malaysia andSingapore. There are heaps of regional variances, and some seafood laksas also include chicken. If you come across assam laksa, you'll find it has a fish rather than coconut broth. The general rule is the simpler the surroundings, the tastier the curry laksa, so pull up a stool at a streetside stall in a Penang backstreet or Singapore food court and tuck in. 
NO :10 France: Escargots
You've got to try snails at least once in your life, if only to try to distinguish their flavor lurking beneath all that garlic butter. The ancient Romans ate snails, and they're eaten across the globe from Morocco to Cambodia. However, it's the French who are most readily identified with these tasty morsels, ideally sourced fromBurgundy. Escargots are generally eaten as an appetizer, served in the shell and cooked in a delicious melange of garlicky parsley butter. And what do they taste like? As you might expect, the texture is firm, but shouldn't be chewy, and the flavor underneath all that garlic and butter is similar to mussels. Pair a wine tasting with a food tour for the ultimate French culinary experience.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...