|| கவிதமிழன் பக்கத்திற்கு வருகை தந்தமைக்கு நன்றி!

23 June, 2013

வாழ்க்கை துன்பமின்றி!

நட அதிர்வின்றி,
பேசு பணிவாக,
சுவாசி ஆழமாக,
தூங்கு ஆழமாக,
உடுத்து அழகாக,
செயல்படு அச்சமின்றி,
உழை உண்மையாக,
சிந்தி சுயமாக,
நம்பு சரியாக,
பழகு நாகரீகமாக,
 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...