|| கவிதமிழன் பக்கத்திற்கு வருகை தந்தமைக்கு நன்றி!

18 July, 2012

படத்துக்கும் பாட்டுக்கும் சம்பத்தம் சத்தியமா இல்லை...?


தத்தாரி அரசாளும்
தனிக்காட்டு ராஜ்ஜியத்தில்
கத்தரீக்கோல்  மந்திரியாம்,
கன்னக்கோல் காவலராம்,
கஞ்சிக்கலயத்தில்
கட்டெறும்பு  கடிக்குத்தடா,
பஞ்சத்துக்குப்  பஞ்சமில்லை
பாவிப்பய ராஜ்ஜியத்தில்!
                                                     போஜன் திரைப்படம் (1948)   

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...