|| கவிதமிழன் பக்கத்திற்கு வருகை தந்தமைக்கு நன்றி!

15 December, 2012

வாழ தகுதியல்லாத ஊர்கள்

Last year Handguns Killed:
48 People in Japan,
8 Great Britain,
34 Switzerland,
52 Canada,
58 Israel,
21 Sweden,
10,728 in The United States
GOD BLESS AMERICA

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...