|| கவிதமிழன் பக்கத்திற்கு வருகை தந்தமைக்கு நன்றி!

27 August, 2013

பார்த்ததில் பிடித்தது...

உள்ளங்கள் அழகானால் இல்லங்கள் அழகாகும்,
உண்மைகள் அழகானால் நன்மைகள் அழகாகும்,
உறவுகள் அழகானால் திறமைகள் அழகாகும்,
உணர்சிகள் அழகானால் உரிமைகள் அழகாகும் ,
உழைப்புகள் அழகானால் உலகம் அழகாகும். 


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...