|| கவிதமிழன் பக்கத்திற்கு வருகை தந்தமைக்கு நன்றி!

15 May, 2012

இரயில், பேருந்துகளில் திருக்குறள்!


உலகம் முளுவதும் தமிழர்களும், தமிழழும் அறிமுகமாக பல காரணங்கள் உண்டு. கடந்த 35 வருடங்களாக உலகின் எந்த மூலைக்கு போனாலும் தமிழன் என்றால் ARE YOU A TIGER [ நீங்கள் புலியா ] என்றுதான் கேட்பார்கள். என்னையே உலகின் கடைக்கோடியில் உள்ள பல நாடுகளில் இப்படி கேட்டிருக்கின்றார்கள்.5 வருடங்களாக மட்டுமல்லாது இந்த உலகத்தில் தமிழன் என்று ஒருவன் இருக்கின்றான் அவன் தமிழீழத்தில் வாழ்ந்தான், வாழ்கின்றான் என உலகம் தமிழனை அறிய காரணம் தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் அவர்களே.
ஆனால் இலக்கிய ரீதியாகவும், உலக தத்துவங்கள்,ஆராய்ச்சிகள் ஊடாகவும் ”தமிழ்” உலகம் அறிய காரணம் திருக்குறள் என்றால் அது மிகையாகாது.உலகின் பல மொழிகளில் திருக்குறள் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. அந்த திருக்குறளின் பெருமை உணர்ந்து அனைவரும் அறியும் விதமாக பிரான்ஸ் அரசு தங்களுடைய இரயில்களிலும் பேருந்துகளிலும் எழுதியுள்ளதோடு அதற்கு அருகில் எழுதியவர் தமிழர் திருவள்ளுவர் எனவும் எழுதியுள்ளார்கள். தமிழின், தமிழனின் பெருமை தமிழன் உணர்ந்துள்ளானோ இல்லையே ஆனால் வேற்று மொழி நாடுகள் நன்கு உணர்ந்துள்ளார்கள் .படத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள திருக்குறள் இதுதான்
மாதர் முகம்போல் ஒளிவிட வல்லையேல் 
காதலை வாழி மதி 
Tu aurais tes adorateur, Ô Lune 
si tu rayonnais comme le visage de la femme. 
Farewell, O moon! If that thine orb could shine Bright as her face, thou shouldst be love of mine Explanation : If you can indeed shine like the face of women, flourish, O moon, for then would you be worth loving ? 
விளக்கம்: முழுமதியே! என் காதலுக்குரியவளாக நீயும் ஆக வேண்டுமெனில், என் காதலியின் முகம் போல ஒளிதவழ நீடு வாழ்வாயாக. 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...